ManiFiesta hecht veel belang aan uw privacy. Wij weten dat dit voor u ook zeer belangrijk is. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens over u door ManiFiesta worden bijgehouden, hoe ze gebruikt worden en hoe u ze kan consulteren, corrigeren en/of wissen. U vindt ook het privacybeleid voor onze website.
Meer algemene informatie over de privacywetgeving vindt u op de website van de privacycommissie.

Persoonsgegevens

De beheerder van de contactgegevens is ManiFiesta: ManiFiesta VZW, M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel, info@manifiesta.be, +32 2 504 01 58

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verwerken volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, voorkeurstaal.

Wat is het doel van de verwerking van de persoonsgegevens?

Wij vragen uw persoonlijke gegevens om u, al naargelang uw interesses, via nationale en regionale nieuwsbrieven, op de hoogte van standpunten en activiteiten van ManiFiesta, u uit te nodigen voor een petitie of emailactie , de door u gewenste informatie toe te zenden of om u te contacteren indien u ManiFiesta wil helpen of lid wil worden of om u financiële steun te vragen.

ManiFiesta bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wettelijke bepalingen

Indien u om persoonlijke gegevens wordt gevraagd, zal deze informatie, overeenkomstig de Algemene verordening Gegevensbescherming (GDPR General Data Protection Regulation) van 24 mei 2016, van toepassing vanaf 25 mei 2018, en de Privacywet van 8 december 1992 verwerkt worden.
De verwerking gebeurt in het kader van de gerechtvaardigde acitviteiten van ManiFiesta. De verwerking heeft betrekking op bezoekers, vrijwilligers en geïnteresseerden die regelmatig contact onderhouden met ManiFiesta in verband met de doeleinden van ManiFiesta.
Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens enkel indien u ons daarvoor op ondubbelzinnige wijze toestemming geeft.

Worden uw gegevens aan derden doorgegeven?

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Ze worden opgeslagen in beveiligde bestanden die uitsluitend toegankelijk zijn voor de personen die wij hiertoe hebben gemachtigd. ManiFiesta gebruikt de platformen Beeple, Eventsquare en Mailchimp om onze vrijwilligers en de nieuwsbrief-abonnees te beheren.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen geen andere persoonlijke gegevens dan hetgeen u ons op vrije, actieve en specifieke basis verstrekt.

Uw rechten

Conform de vermelde privacywetten hebt u recht op inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan ManiFiesta, M.Lemonnierlaan 171 1000 Brussel of via mail, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Op eenvoudig verzoek wissen wij uw gegevens volledig.

Bij elke nieuwsbrief die u van ManiFiesta ontvangt kan u zich automatisch uitschrijven. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de privacycommissie.

Beheer en beveiliging

Uw gegevens blijven vertrouwelijk en worden niet verkocht, uitgeleend, verhuurd of op een andere wijze bekendgemaakt aan derden. u bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u opgeeft. ManiFiesta is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het opgeven van onjuiste gegevens.

De privacyverklaring wordt regelmatig geupdate en kan altijd geconsulteerd worden op www.manifiesta.be/privacy.

ManiFiesta neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat (https://) om te garanderen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ManiFiesta verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met ManiFiesta.

ManiFiesta is niet verantwoordelijk en kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet respecteren van de privacywetgeving door niet ManiFiesta sites waarnaar onze site verwijst of doorlinkt.

Website

Wanneer u de website van ManiFiesta België bezoekt, registreert de server niet-persoonlijke gebruiksgegevens die nooit worden gelinkt aan uw persoons gegevens. De bezoekers van de website van ManiFiesta blijven dus anoniem. Deze niet persoonlijke gebruiksgegevensworden intern verwerkt om ons de mogelijkheid te bieden de website voortdurend te verbeteren.

Google Analytics

ManiFiesta verzamelt automatisch gegenereerde informatie over jouw surfgedrag tijdens het gebruik van de website van ManiFiesta door gebruik van het platform Google Analytics, waaronder begrepen maar niet beperkt tot hoe vaak bepaalde pagina’s worden bekeken. Deze informatie bestaat onder meer uit jouw IP-adres en het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) waarvan je gebruik maakt.
De informatie die via de Google Analytics cookie wordt verzameld wordt overgebracht naar en door Google Analytics opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google Analytics stelt zich te houden aan de Safe Harbor Principles en is aangesloten bij het Safe Harbor programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. 

Toegankelijkheid

Er bestaan veel soorten computers, browsers en gebruikers. De beste manier om voor iedereen toegankelijke websites te bouwen is conformering aan de wereldwijde standaarden van het Word Wide Web Consortium (W3C). De code waarin de opmaak van onze site is vastgelegd (CSS) voldoet aan de laatste standaarden (CSS3). Waar browsers (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, enz.) webpagina’s niet weergeven volgens deze standaarden, proberen we daaraan tegemoet te komen.
Binnen de grenzen van onze mogelijkheden houden wij maximaal rekening met bezoekers met een visuele, auditieve, motorische of verstandelijke handicap. Heb je in dit opzicht aanmerkingen op onze website(s), meld het dan alsjeblieft aan de webmaster. Honderd procent toegankelijkheid voor honderd procent van de bezoekers zal echter – naar wij vrezen – voorlopig nog een wensdroom blijven.

Cookies

Voor de goede werking van onze site is het nodig dat er soms cookies worden geplaatst. Dit zijn kleine tekstbestandjes met daarin de informatie van een gebruiker die op meerdere pagina’s gebruikt moet worden, zodat die niet steeds opnieuw moet worden ingevoerd. Wij gebruiken cookies niet om uw surfgedrag bij te houden. Video’s ingevoegd in onze nieuwsbrieven, leveren u soms een tracking-cookie op van de videoaanbieder. Wij hebben daarover helaas geen controle, daarom worden video’s niet getoond als u cookies niet accepteert. ManiFiesta zal geen cookies plaatsen zonder uw toestemming, tenzij er sprake is van een functionele cookie (een cookie die strikt noodzakelijk is om een uitdrukkelijk door u verzochte dienst te kunnen verlenen, of om communicatie mogelijk te maken). U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik van manifiesta.be geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat geen volledig gebruik kan worden gemaakt van alle mogelijkheden van de website. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Heeft u een vraag over ons privacy- en cookiebeleid, stuur ons dan een e-mail. Wij zullen er zo snel mogelijk op antwoorden. 

Beveiliging

ManiFiesta doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat via haar website geen ongewenste of schadelijke software (spyware, adware enz.) uw computer bereikt.