debat
Zaterdag / Podiumtent PVDA Beach / 15.00

Wijkgezondheidscentra in gevaar?

Al twee jaar lang houdt onze Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid Maggie De Block de wijkgezondheidscentra in het vizier. Tegenwoordig bestaan er in België 165 groepspraktijken van dit type, waarin 350.000 patiënten toegang krijgen tot medische consultaties en verpleegzorgen zonder één euro te hoeven uitgeven. Het aantal praktijken is al een paar jaar aanhoudend aan het groeien, en dat is onontbeerlijk. Volgens een studie van de Europese Commissie wonen in ons land immers 900.000 patiënten die hun bezoek aan de huisarts elk jaar om financiële redenen moeten uitstellen.

Ondanks deze alarmerende vaststelling wordt het werk van deze gezondheidscentra het eerste doelwit van de besparingen van de liberale minister. Vorig jaar werd zo maar even 4% van het budget van deze sector weggesnoeid. In juni kondigde Minister De Block aan dat deze groepspraktijken nóg meer zouden moeten bezuinigen. In totaal gaat het om een budgetvermindering van 7%. Minister De Block heeft daarnaast ook een moratorium ingevoerd op het creëren van nieuwe medische groepspraktijken: geen enkel gezondheidscentrum mag nog opgericht worden, ondanks de toenemende behoefte. De meest recente maatregel van de minister betreft de evaluatie van de groepspraktijken door een privaat auditbureau, om na te gaan "of elke euro wordt gebruikt zoals het hoort". Deze audit zou gebeuren door de firma KPMG die in Europa bekend is voor zijn lobbywerk voor de privatisering van de gezondheidszorg.

Maggie De Block verdedigt een liberale visie van geneeskunde. Ze kiest voor een "vrije " geneeskunde, waarbij de arts zich per prestatie kan laten betalen. Wijkgezondheidscentra verdedigen daarentegen een sociale visie van de gezondheidszorg waarbij de geneesheer een bepaald bedrag krijgt per ingeschreven patiënt. Dit systeem is gebaseerd op solidariteit. Tijdens ManiFiesta organiseert Geneeskunde Voor Het Volk een ontmoeting tussen de verschillende federaties van wijkgezondheidscentra met deelname van de mutualiteiten om samen na te denken over reactiemogelijkheden met het oog op een toegankelijke en kostenvrije geneeskunde, in plaats van een gezondheidszorg met twee snelheden.

 

In samenwerking met