debat
Zondag / PVDA Beach / 13.45

Vakbondsafgevaardigde vecht ontslag aan in asbestzaak

Vakbondsafgevaardigde vecht ontslag aan in asbestzaak

Peter Spruyt werd in september 2017 ontslagen door het Mortselse stadsbestuur nadat hij bleef duiden op een aanslepende asbestvervuiling. In juli 2019 won hij het proces voor de Arbeidsrechtbank. Die bestempelde het ontslag als onterecht en veroordeelde het stadsbestuur omdat ze Peter viseerden wegens zijn syndicale engagement. Peter vertelt waarom vakbondsafgevaardigden het moeten blijven opnemen voor een gezonde werkomgeving voor hun collega's, en de volksgezondheid moeten vooropstellen wanneer ze gevaar vaststellen in publieke ruimtes. Hij getuigt hoe belangrijk het is het gevaar van asbest ernstig te nemen. Het stadsbestuur besliste zopas om in beroep te gaan tegen de uitspraak, waardoor de zaak in de loop van 2020 voor het Antwerpse Hof van Beroep komt.

Waar:

PVDA Antwerpen / Brussel-Waals Brabant