debat
Zaterdag / Tent B / 17.00

Sociale ongelijkheid in het onderwijs: van probleem naar oplossing

Het Belgisch onderwijs is gekenmerkt door een grote sociale ongelijkheid. Kinderen uit een arbeidersgezin en/of uit de migratie zijn ondervertegenwoordigd in de aso-richtingen en stoten minder door naar het hoger onderwijs. Nico Hirtt legt de oorzaken hiervan bloot op macro-niveau: het inschrijvingsbeleid en het "waterval"-systeem. Jozefien De Leersnyder zoomt in op het micro-niveau: het gebrek aan gevoel van zich thuis voelen op school en de impliciete uitsluiting door een "kleurenblinde" benadering i.p.v. een interculturele. Fred Mawet schetst de pedagogische uitdagingen voor de leraar in de klas en voor de lerarenopleidingen.