debat
Zaterdag / Tent B / 17.00

Red de planeet, ook zonder taks op CO2

Op 12 december 2015 werd er in Parijs een nieuw klimaatakkoord ondertekend. In het Akkoord werd de bovengrens van 2 graden opwarming vastgelegd. Bovendien wordt het streven vastgelegd om de opwarming beperkt te houden tot 1,5 graad.

Het verdrag eiste van lidstaten dat zij nationale klimaatplannen op zouden stellen die ambitieus waren en waarvan het ambitieniveau bij ieder nieuw plan moet stijgen.

195 landen ondertekenden het akkoord, waaronder België. Dat was 2015. We zijn nu 2019 en België moet op het einde van dit jaar een definitief nationaal klimaatplan voorleggen. De CO2 uitstoot van ons land stijgt nog steeds.

Waarom is het zo moeilijk tot een nationaal klimaatplan te komen? The answer my friend is money!

Het Rekenhof berekende dat om de klimaatdoelen te behalen er een investering van ongeveer 40 miljard nodig. Dat is veel geld. Waar moet dat vandaan komen?

Het enige instrument waar momenteel over gesproken wordt is een CO2 taks. Deze geldt niet voor de bedrijven die in het Europese systeem van emissiehandel zitten (en samen goed zijn voor 37% van de uitstoot) maar zou vooral transport (uw auto) en gebouwen (uw woning) treffen.

En zo komen we tot enkele cruciale vragen: kan een reductie van 5,1 tot 10% bereikt worden met de invoering van een CO2 taks? Wie bereik je met een CO2 taks en zijn dat degenen die je moet bereiken? Zijn er alternatieven voor de marktwerking?

Al deze en ook uw vragen komen aan bod in dit razend interessant debat.

Sprekers: Brigitte Van Gerven, Noe Lecocq, Ivo Janssen, Natalie Eggermont - Moderatie: Petra Heylen