debat
Zaterdag / Tent A / 11.00

Je geld of je leven?

Gezondheidszorg mag geen koopwaar worden.

Annie is 84 jaar. Ze kreeg pijn op de borst en werd in spoed opgenomen in de buurt. Zij moest voor één nacht naar het Middelheim-ziekenhuis voor een filmpje van de kransslagaders van het hart. Bij een vorige opname kon Annie op een gemeenschappelijke kamer ’s nachts niet slapen omwille van het geroep van een dementerende patiënte die naast haar lag, daarom verkoos ze nu een eenpersoonskamer. Even later krijgt ze de factuur voor deze nacht opname: 1850 euro uit eigen zak te betalen, het supplement dat de cardioloog had gevraagd. “Je hebt het al aan je hart en wordt daarvoor opgenomen. Maar als je dan thuiskomt en deze factuur in de bus krijgt, krijg je het terug aan je hart”, vertelde Annie. Annie had geen hospitalisatieverzekering.

Jean-François is 27 jaar. Hij heeft CTX, een zeldzame hersenziekte. Zonder behandeling leidt de ziekte tot dementie en verlamming, en uiteindelijk de dood. Een Italiaans farmabedrijf haalde het monopolie voor de behandeling binnen en verhoogde de prijs van 38 euro naar 12.500 euro per maand. Maal driehonderd.

Huisarts Sofie Merckx komt op voor toepassing van een dwanglicentie om dit farma-banditisme aan banden te leggen. De PVDA diende een wetsvoorstel in waarbij de minister van volksgezondheid zulk farma-monopolie kan breken. Sofie Merckx is kersvers verkozen volksvertegenwoordiger in het federaal parlement en voorzitter van de commissie volksgezondheid.

Sofie bespreekt haar belangrijkste programmapunten met Lieven Annemans, ’s lands meest bekende professor en auteur in de gezondheidseconomie (U-Gent) en Jean Hermesse, Secretaris-Generaal van de Christelijke Mutualiteit.

“Gezondheidszorg mag geen koopwaar worden. Solidariteit is het beste medicijn”, aldus Sofie. Pakkende getuigenissen van patiënten zullen als inleiding ieder programmapunt illustreren.

Taal: Nederlands – Frans