science
Zaterdag / Mistral (wetenschap) / 11.00

Het Pentagon, de NAVO en de klimaatopwarming

(Conferentie in het Frans)

Waarom is de strijd tegen de klimaatopwarming zo onlosmakelijk verbonden met de strijd tegen de NAVO en de oorlogen geleid door de VS en zijn bondgenoten?

Enkele redenen:

(1) Sinds 30 jaar zijn de oorlogen geleid door de VS en zijn bondgenoten, direct of indirect, de meest agressieve vormen voor de verdediging of ontginning van fossiele brandstoffen (olie en  gas).

(2) De defensiebudgetten van de leden van de NATO (meer dan 900 miljard dollar), zijn bedoeld om op grote schaal de mensheid en de planeet te vernietigen. Deze honderden miljarden dollars moeten gebruikt worden voor een duurzame ontwikkeling van de aarde.

(3) Het militair-industrieel apparaat van de leden van de NAVO oriënteert zijn wetenschappelijk onderzoek volledig naar destructieve toepassingen en naar een enorme beïnvloeding op het burgerlijk wetenschappelijk onderzoek, vooral wat betreft het onderzoek naar de omslag van fossiele naar alternatieve energie.

(4) De legers van de NATO zijn de zichtbare gewapende armen die het mogelijk maken dat de onzichtbare gewapende handen van de handelende multinationals hun dictatuur opleggen, vooral in het voorkomen van de ontwikkeling van duurzame energie.

 
Deelnemers