debat
Zondag / Debattent B / 15.00

Het linkse denken vandaag

Édouard Louis is een geëngaarde auteur wiens werk wereldwijd vertaald is. Hij schildert in zijn romans het leven zoals het is voor mensen uit volkse milieus en hij beschrijft het klassengeweld waar ze slachtoffer van zijn. Via zijn boeken wil hij deze mensen een stem geven en de uitsluitings- en onderdrukkingsmechanismen in onze samenleving aan het licht brengen. 

Geoffroy de Lagasnerie, filosoof en socioloog, is vooral geïnteresseerd in de strategieën en denkwijzen van links en in manieren om dit gedachtegoed te doen ontwikkelen. De rol van onderzoekers en sociale wetenschappen ligt volgens hem in het in vraag stellen van de mechanismen van overheersing en onrecht die in het kapitalistisch systeem aan het werk zijn. 

Samen zullen ze de uitdagingen van het linkse gedachtegoed vandaag, behandelen.