science
Zaterdag / Mistral (wetenschap) / 16.00

BONDIGE GESCHIEDENIS VAN DE REVOLUTIONAIRE WETENSCHAP IN HET LICHT VAN DE DUISTERNIS

(Conferentie in het Frans)

In de loop van de geschiedenis heeft de mensheid nagedacht over de natuur van de wereld en ze heeft ontelbare theorieën voorgesteld. Eén van de meest opmerkelijke evenementen van de geschiedenis is de opkomst van de wetenschap op het einde van de XVIde eeuw. Het denken van de filosofen uit de oudheid, baseerde zich op zuivere logica en voelde zich niet geroepen haar theorieën te toetsen aan de realiteit. De aarde was rond en onveranderlijk, want dat was logisch.

In de Renaissance werd de logica aangevuld met iets nieuws: de wetenschap toetste haar hypotheses aan de fysische wereld. Draaide de aarde niet eerder rond de zon? Dit nieuwe concept werd niet aanvaard zonder een hevige tegenstand, want hij bedreigde de culturele hegemonie van die eeuw. Sinds het begin van de XIXde tot in de XXste eeuw met de kwantumfysica, staat de wetenschap centraal in de ontwikkeling van de westerse beschavingen. De wetenschap staat heel hoog in aanzien.

In de XXIste eeuw zit de wetenschap geprangd tussen adoratie en verafschuwing: wat betreft de vervuiling die het klimaat ontregelt en de natuur verwoest, staat ze tegenover heel krachtige belangen.

 
Deelnemers