Stem voor de Prijs van de Solidariteit 2018

Ze zetten zich in voor hun medemens, strijden tegen onrecht of werken in stilte aan een betere samenleving. Ze tonen dat de ware aard van de mens niet egoïstisch of individualistisch is. Dit soort mensen haalt de krantenkoppen niet. Zij krijgen geen bonussen of een medaille. ManiFiesta zet hen toch in de bloemetjes met de Prijs van de Solidariteit, een prijs die elk jaar een opvallende daad van solidariteit bekroont.

En u – ja, ú – bepaalt wie de prijs wint. U doet dat door te stemmen.

Hieronder het overzicht van de 6 genomineerden die in aanmerking komen voor de Prijs van de Solidariteit.

 

(Stemmen kan onderaan de pagina tot en met 1 september)

 

De genomineerden:

 

Bruno Verlaeckt & Tom Devoght

Bruno Verlaeckt, voorzitter van ABVV-Antwerpen, en Tom Devoght, delegee in de Antwerpse chemie, namen in 2016 deel aan de algemene staking tegen de maatregelen van de regering Michel. Ze werden door de politie aangehouden en twee jaar later voor de correctionele rechtbank gedaagd. Hun misdaad: het verkeer belemmeren voor een syndicale actie. De veroordeling die de Antwerpse rechter uitsprak is een gevaarlijk precedent voor alle democraten. Bruno en Tom vechten sindsdien voor het recht op collectieve actie, het stakingsrecht, het recht om te betogen. Ze nemen het op voor onze democratische rechten. Dat is hard nodig, want er is een algemeen offensief van intimidatie gaande, tegen ieder die zich verzet of tegenstem laat horen tegen het regeringsbeleid.
 

Bruxsel’air

Bruxsel’air is een onafhankelijke burgerbeweging die strijd voor een goede luchtkwaliteit in Brussel. In de nasleep van een campagne voor maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit in de herfst van 2016 startten een tiental vrijwilligers de beweging op. De organisatie van acties in de publieke ruimte werd al snel hun handelsmerk.

Wandelingen met kinderwagens, het aankleden van standbeelden, de verdeling van warme wijn, ... Bruxsel'air sensibiliseert op een creatieve manier rond de impact van een slechte luchtkwaliteit op de gezondheid en de leefomgeving in de hoofdstad. De beweging bespeelt de media over deze problematiek en zet politici onder druk om concrete en ambitieuze maatregelen te nemen.
 

Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen - BxlRefugees

Het Burgerplatform is vooral gekend voor de solidariteitsacties die het organiseert in en rond het Maximiliaanpark. De gastgezinnnen die nachtopvang voor vluchtelingen voorzien en de blokkade van het park tegen de razzia's van de politie zijn de meest gekend. Maar het platform doet veel meer dan dat.

Het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen beoogt concrete solidariteit met alle migranten. Het Burgerplatform stelt het huidige Belgische en Europese beleid aan de kaak en wil het bestrijden want "Iedereen heeft recht op een waardig leven".

Vandaag wil het Burgerplatform zijn activiteiten een duurzaam karakter geven, gesteund op de mooie solidariteit met de asielzoekers en op de nooit vertoonde mobilisering van de burgers. Het wil de wortels van deze crisis blotleggen en de veranderingen onderzoeken opdat een dergelijke crisis zich niet meer voordoet.

Het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen is ervan overtuigd dat alleen een duurzame en solidaire oplossing een antwoord kan bieden op de huidige situatie.
 

De werkneemsters van Lidl

Begin april liep de emmer over in de Lidl van Oostkamp: te hoge werkdruk, te weinig personeel. De noodkreet werd straal genegeerd door de directie. Dit was het startsignaal voor een historische sociale strijd in de winkelketen. Eerst in Luik en vervolgens in heel het land, gingen 8 dagen lang meer dan 128 Lidl-winkels in staking. De werkneemsters en werknemers, gesteund door hun vakbonden, voerden een moedig strijd tegen een arrogante directie. Ze zaten op hun tandvlees maar wonnen uiteindelijk: in elke vestiging zal 1 extra voltijdse werknemer aangeworven worden.
 

Het Platform Recht voor Iedereen

Het Platform Recht voor Iedereen verenigt organisaties uit het Belgische middenveld en de juridische wereld aktief rond juridische bijstand, sociaal werk en fundamentele rechten. Het Platform pleit ervoor dat justitie voor iedereen toegankelijk is, zodat iedereen zijn rechten kan doen gelden of zich degelijk juridisch kan laten bijstaan.

Het platform volgde met argusogen de hervorming van de tweede lijns rechtsbijstand, ingezet door minister van justitie Geens. Het systeem is beter gekend als "pro deo-systeem". Deze hervorming bemoeilijkte de toegang tot justitie door mensen die beroep wensen te doen op een pro-Deo advocaat te verplichten een remgeld te betalen van 50 euro. Bovendien werden allerlei bijkomende administratieve drempels opgelegd. Het Platform tracht burgers, politici en actoren van justitie bewust te maken van het belang van een daadwerkelijke en professionele juridische bijstand. De hervorming van minister Geens ondermijnde de toegang tot de rechter voor de meest behoeftigen.

Het Platform organiseerde een petitie en verschillende acties tegen de geplande hervorming. Samen met een grote groep organisaties werd de hervorming aangevochten bij het Grondwettelijk Hof. En met succes. Op 21 juni 2018 vernietigde het Hof de wetsbepalingen die een remgeld verplicht maakten. Het Hof oordeelde dat de hervorming een schending is van artikel 23 van de Grondwet dat het recht op juridische bijstand vermeldt als een fundamenteel recht dat niet mag afgebouwd worden.

Door het arrest moet niemand nog remgeld betalen. Deze concrete overwinning is een opsteker voor iedereen die opkomt voor een toegankelijke justitie. Het Platform zal de komende jaren zijn werkzaamheden voortzetten voor de democratisering van justitie.
 

Trump Not Welcome initiatief

‘Trump not Welcome’ is een gelegenheidsplatform van organisaties en activisten uit de sociale, milieu-, derdewereld-, vredes-, vrouwen- en antiracismebeweging. Zij bundelen de krachten voor een democratische, vreedzame, duurzame en solidaire toekomst. Toen Trump vorig jaar naar Belgie kwam voor het eerst, organiseerden ze een protestmars die meer dan 10.000 mensen op de been bracht. Trump brengt België terug een bezoek dit jaar, ter gelegenheid van een NAVO-top en op 7 juli willen ze opnieuw met duizenden op straat komen om hem een groot ontvangstcomité te bezorgen. Trump staat namelijk symbool voor een wereld die wij niet willen: één van confrontatie en oorlog, extra militaire investeringen , geen respect voor vrouwen, migranten en LGTB gemeenschap, een economsich en sociaal beleid op leest van de 1% toplaag, etc.. Daarom is Trump voor ons niet welkom.