Saddie Choua

Saddie Choua is een Belgisch-Marokaanse filmmaakster, schrijfster en mixed-media visuele artieste.  Als sociologe verbrede ze haar politieke kritiek op ongelijkheid naar het terrein van de kunst en de media, om zo een brug te leggen tussen haar academische ervaringen naar politieke kunst.

Ze verwerkt in haar werk graag elementen uit haar eigen leven zoals haar migratieachtergrond en de strijd die dat met zich meebrengt.

In juni werd ze genomineerd voor de Begum art prize.