Richard Falk

 

Richard Falk is specialist internationaal recht en internationale relaties en heeft 40 jaar lesgegeven aan de Universiteit van Princeton. Sinds 2002 woont hij in Santa Barbara, Californië, waar hij lesgeeft aan de Universiteit in het departement Internationale Studies. Sinds 2005 zetelt hij in het bestuur van de Nuclear Age Peace Foundation. In 2008 werd hij aangesteld door de VN voor een mandaat van zes jaar als Speciaal VN Rapporteur voor de Palestijnse bezette Gebieden.

Richard Falk bracht recent het rapport "Israeli Practices towards the Palestinian People and the Question of Apartheid” uit voor de Economische en Sociale VN Commissie voor West-Azië. Het is de eerste keer dat Israël in een VN rapport wordt omschreven als een apartheidsregime t.o.v. de Palestijnse bevolking: in de Bezette Gebieden, maar ook t.o.v. Israëlische Palestijnen, vluchtelingen en Palestijnen in ballingschap. Het rapport maant de VN en haar lidstaten aan om de BDS campagne te steunen. Onder druk van de Verenigde Staten en Israël werd het rapport weggehaald van de websites van de Verenigde Naties. Twee dagen na haar lancering, werd het rapport begraven.