Raf Van Gestel

Raf Van Gestel is biochemicus en werkt sinds augustus 2011 bij Air Liquide Antwerpen in de waterstof- en de koolstofmonoxide productie. Hij is daar ook syndicaal afgevaardigde.

Daar is zijn waterstofverhaal dan ook begonnen. De mogelijkheden zijn oneindig, alleen produceert zijn werkgever via aardgasreforming op de verkeerde wijze en voor de verkeerde doeleinden. Waterstof is big business momenteel. De reformers draaien reeds maanden op volle last, voor de kunststofindustrie en omdat raffinaderijen veel ontzwavelen. Waterstof wordt dus verkracht langs alle kanten.

Raf probeert momenteel een bewustzijn op te wekken bij de werknemers van al die fabrieken om aan te tonen dat zij niet de schuld dragen van de verkeerde keuzes in productie en gebruik van grondstoffen. We hebben koolstofindustrie nodig. Maar dan liefst circulair, waarbij waterstof een heel belangrijke rol speelt, mits die op duurzame wijze geproduceerd kan worden. Tegelijk kan die industrie omschakelen naar een synthese-industrie in plaats van een analyse-industrie. We maken koolwaterstoffen uit CO2 en waterstof.

De duizenden werknemers in de cluster van Antwerpen blijven hierdoor nodig en de tewerkstelling blijft gegarandeerd. De know-how, de ervaring en de installaties zijn aanwezig. Maar het is vechten tegen de quick-win van het groot kapitaal. Uiteindelijk is dit te herleiden tot de klassieke klassenstrijd.

Mijn moto : "We moeten respect hebben voor wat uiteindelijk onze welvaart voort brengt: Arbeid en onze planeet."
Dat kan perfect in harmonie als we meer naar onze behoefte kijken dan naar onze begeerte.