Philippe Martinez

Philippe Martinez is secretaris-generaal van de CGT. Hij was technicus en vakbondsafgevaardigde bij Renault voordat hij in 2008 algemeen-secretaris werd van afdeling van de metaalarbeiders van de CGT en in 2015 secretaris-generaal van de CGT. Op de 52e editie van het congres, recent gehouden van 13 tot 17 mei 2019 te Dijon, werd hij nog herkozen. De CGT is de belangrijkste vakbond in Frankrijk, met een lange traditie van strijdlustig vakbondswerk. Dezer dagen loopt zij voorop in de strijd tegen de regering van Macron en haar antisociale maatregelen gericht tegen salarissen, pensioenen en openbare diensten.