Paul Verhaeghe

Paul Verhaeghe is auteur, psychoanalyticus en hoogleraar aan de Universiteit van Gent. Daar doceert hij ‘Psychodiagnostiek’ en ‘Cultuur- en maatschappijkritiek’. Hij werd bekend met zijn debuut « Liefde in tijden van eenzaamheid » (1998). Met zijn drieluik « Identiteit », « Autoriteit » en « Intimiteit » beschrijft Paul Verhaeghe de mens in diens verhouding tot de ander. Met dit mensbeeld gaat hij lijnrecht in tegen de overheersende neoliberale visie op mens en maatschappij.