Monika Triest

Monika Triest is geboren in Aalst in 1941. Zij studeerde klassieke filologie aan de universiteit van Gent en begon daarna aan een zwerftocht doorheen Duitsland, (toen nog) Tsjecho-Slowakije, Canada, de Verenigde Staten van Amerika en Nederland. Zij specialiseerde zich in sociologie en onderwijskunde en haalde haar doctoraat aan de University of Cincinnati, Ohio, USA. In de jaren 1960 stond zij mee aan de wieg van cursussen ‘Vrouwenstudies’ aan verschillende universiteiten. In de jaren 1980 bekleedde zij de eerste leerstoel Vrouwenstudies aan de universiteit van Amsterdam en was zij voorzitster van het VrouwenOverlegKomitee (nu Furia).

In haar onderzoek en publicaties heeft Monika Triest steeds bijzondere aandacht gehad voor de positie van de vrouw, wat ook blijkt uit haar recente boeken:
– 1998: Het Besloten Hof. De begijnen in de Zuidelijke Nederlanden. Uitg. Van Halewyck.
– 2000: Macht, vrouwen en politiek, 1477-1558: Maria van Bourgondië, Margareta van Oostenrijk, Maria van Hongarije. Uitg. Van Halewyck.
– 2002: (met co-auteur Lou Gils) Met de duivel naar bed: heksen in de Lage Landen. Uitg. van Halewyck.
- 2011: (met co-auteurs Guido Van Poucke en Cecile Van Ooteghem) Grote Madammen. Het Sint-Elisabethbegijnhof in Gent en Sint-Amandsberg. Averbode uitg.
- 2013: (met co-auteur Guido Van Poucke) Het grote taboe na de grote oorlog. De Belgische staat versus de adellijke familie Arenberg. Davidsfonds uitg.
- 2015: (met co-auteur Guido Van Poucke) De oorlog na de groote oorlog. Anti-Duitse repressie in België na WOI. Polis uitg.
- En het boek dat we met haar van dichtbij bekijken op het boekenforum: Wat zoudt gij zonder ’t vrouwvolk zijn? Een geschiedenis van het feminisme in België. Vrijdag uitg. 2018