Jos D'Haese

Jos D’Haese is bioloog, klimaatactivist, woordvoerder voor PVDA Antwerpen, initiatiefnemer DiverCity en kersvers Vlaams volksvertegenwoordiger. Over waterstof heeft hij het volgende te zeggen:

100% hernieuwbare energie in 2050 is volgens specialisten een perfect haalbare doelstelling, maar we blijven vandaag steken op amper 6,4% hernieuwbaar en veel meer beweging zit er niet. De vrije energiemarkt blijkt niet in staat om ook maar een begin te maken met een van de grootste uitdagingen waar onze samenleving voor staat.

Hoe meer we echter investeren in hernieuwbare energie, hoe meer ons elektriciteitsnet pieken en dalen te verwerken zal krijgen. Zon en wind houden immers niet de minste rekening met wanneer wij energie nodig hebben. Het is dus cruciaal om de pieken op te kunnen vangen om in de dalen te vermijden dat er tekorten optreden. En dan komt de industrie in de haven in het vizier. Als oplossing.

Energieoverschotten kunnen relatief eenvoudig worden omgezet in zuurstof en waterstof. Waterstof kan worden opgeslagen, om later opnieuw energie op te wekken die terug het net op gaat. Waterstof is vandaag al een belangrijke grondstof voor de Antwerpse industrie. Maar liefst een tiende van de totale Antwerpse uitstoot is afkomstig van de vuile productie van waterstof uit aardgas. Door forse investeringen in hernieuwbare energie, gecombineerd met het ontwikkelen van een heuse waterstofeconomie, zetten we de deur open naar een circulaire petrochemische sector. De zware industrie in de Antwerpse haven kan zo uitgroeien tot een enorme batterij om de schommelingen in het energieaanbod op te vangen.

En daar stopt het niet. Afgevangen CO2 kan met waterstof gecombineerd worden tot methaan en methanol, opnieuw belangrijke grondstoffen voor de Antwerpse haven die vandaag uit fossiele bronnen gewonnen worden. Technologie waar de universiteit van Gent wereldwijd koploper in is. Zo maken we van de haven van Antwerpen een gigantische stofzuiger om CO2 actief uit de lucht te halen.

Gaat dat niet vreselijk marktverstorend werken', werd Jos D'Haese voor de voeten gegooid toen hij in De Ochtend op Radio 1 de plannen van de PVDA toelichtte. 'De markt verstoort op dit moment het klimaat en ik denk dat we daar een einde aan moeten maken', antwoordde hij.