Jesse Oberdorf

Jesse is campagneleider van Voor 14, een campagne van de Nederlandse vakbond FNV om het mimimumloon te verhogen naar 14 euro.

Hij organiseert mensen via wijken, gemeenschappen, en netwerken, en zet comités op (Team 14’s) die zorgen voor meer zichtbaarheid van de strijd Voor 14. Daarnaast brengt Jesse verschillende maatschappelijke organisaties bij elkaar, en creëert daarmee maatschappelijke coalities, zodat het draagvlak Voor 14 groter wordt.