Ferre Wyckmans

Ferre Wyckmans was van 1978 actief in LBC-NVK, bediende- en kadercentrale van het ACV en van januari 2000 tot en met juli 2015 was hij er Algemeen Secretaris. In die periode zetelde hij ook in het Nationaal Bestuur ACV-CSC. Hij is Lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité sinds 20 april 2015. Hij is voorzitter van Beheerscomité Globaal Beheer Sociale Zekerheid. Hij is medeoprichter van de progressieve denktank Minerva vzw en is voorzitter en vrijwilliger van vzw De Roma, de Borgerhoutse volksschouwburg.

In 2014 bezocht Ferre China samen met een groep collega’s van het ACV en met voormalig VRT-journalist Ng Sauw Tjhoi. Ze legden er o.a. contact met de Chinese vakbeweging, de ACFTU.