Adriana Alvarez (fight for 15$)

Adriana Alvarez is een vakbondsleidster die er in slaagde om in de McDonald’s waar ze werkt verschillende loonsverhogingen af te dwingen. Haar onaflatende inspanningen om een sterke vakbond uit te bouwen is daar niet vreemd aan. Daarnaast is ze ook mede verantwoordelijk voor de campagne voor een minimumloon van 15$ (fight for 15$). Ook in deze campagne is ze onverzettelijk. Als alleenstaande moeder weet ze namelijk maar al te goed hoe moeilijk het is om rond te komen met een loon dat (veel) lager ligt.