FAQ

Frequently Asked Questions

 1. Toiletten : toiletten met spoeling zijn voorzien in het Staf Versluys Centrum, PioFiesta en op de Food Plaza. In elke sanitaire zone bevindt zich ook een toilet voor rolstoelgebruikers
 2. Bonnetjes : er is bonnetjesverkoop voorzien aan de inkom, aan de Main Stage, op de Food Plaza en op de PVDA Beach.
 3. Infostands : Er is een infostand in de inkomhal van het Staf Versluys Centrum
 4. Verloren kinderen : hiervoor kun je terecht bij de infobalie in de inkomhal van het Staf Versluys Centrum
 5. Plannen op elk terrein : op elk terrein kan u plannen vinden met alle nodige informatie
 6. Flyers en affiches uitdelen/ophangen is niet toegestaan buiten de eigen stand
 7. EHBO : bevindt zich op het gezondheidsplein
 8. Verzamelplaats bussen Geneeskunde voor het Volk bevindt zich aan de linkerkant van het Staf Versluys Centrum, ter hoogte van debattent A.

Reglement

Artikel 1

 • Elke persoon die zich aanmeldt aan de ingang van ManiFiesta moet in het bezit zijn van een geldig bandje of een speciale toegang voucher verleend door de organisator.
 • 1 bandje is enkel geldig voor de toegang van 1 persoon op de dag of dagen waarvoor u een ticket heb aangekocht.
 • Festivaltickets worden noch terugbetaald, noch omgewisseld.
 • In geval van verlies of diefstal van het ManiFiestabandje zal dit noch vervangen noch terugbetaald worden.

Artikel 2

Op het festival en/ of camping terrein is het voor iedere bezoeker verboden om:

 • zones te betreden waar u geen toegang tot heeft naargelang welk ticket u heeft gekocht, zoals bijvoorbeeld de vrijwilligerszone, pers ruimte, backstage, …
 • op tenten, constructies, hekken, lichtbruggen, banken en alle andere constructies op het terrein te klimmen
 • toegangen, uitgangen en nooduitgangen te blokkeren
 • de openbare vrede te verstoren of de veiligheid van andere in gevaar te brengen
 • eten, drinken of enig ander product te verkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator
 • te gooien of te schieten met voorwerpen in vaste, vloeibare of gas vorm
 • te roken in zones waar dit verboden is
 • in het openbaar te urineren
 • het terrein te betreden met een wagen zonder officiële sticker (verleend door de organisatie). Indien u dit waagt, zal uw wagen weggesleept worden op eigen kosten.

Artikel 3

Toegangscontrole is gebaseerd op de hiervoor voorziene wet met als doel het opsporen van wapens of gevaarlijke voorwerpen waarvan het binnenbrengen het goede verloop van het evenement kan verstoren of de veiligheid van de aanwezigen in het gedrang kan brengen.

De volgende voorwerpen zijn verboden op het festival en/ of camping terrein:

 • Glas, blikjes, drugs of andere stimulerende middelen.
 • Elk ander apparaat dat door de veiligheidsdiensten als gevaarlijk beschouwd kan worden voor andere festivalbezoekers.
 • Projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gas vorm.
 • Ontvlambare producten of materialen & spuitbussen.
 • Pyrotechnische voorwerpen zoals Bengaals vuur, vuurwerk, fakkels, …
 • Elk wapen of gevaarlijk, scherp voorwerp (stokken, ketting, messen, …)
 • Spandoeken of voorwerpen met discriminerend en/ of provocerende teksten en/ of uitingen dat gebruikt kan worden als middel om de openbare vrede te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar te brengen en/of het toebrengen van schade aan personen en goederen.
 • Vuurtjes maken is verboden.

Artikel 4

Toegang tot het festival en/of camping terrein is verboden of kan u geweigerd worden (zonder dat er recht is op restitutie van het toegangsbewijs) indien u:

 • onder invloed van drank en/of drugs bent
 • de toegang reeds eerder geweigerd werd door de organisatie of andere autoriteiten
 • manifest gedrag vertoont met de bedoeling de openbare vrede te verstoren of te provoceren door het aanzetten tot geweld, haat, woede, etc.
 • weigert de algemene voorwaarden na te leven

Artikel 5

Voor veiligheidsredenen, behoudt de organisator het recht om:

 • het festival te stoppen of te onderbreken
 • de bezoekers voorlopig op het terrein te houden tot het einde van het festival
 • geheel of gedeeltelijk de site te ontruimen
 • toegang tot het terrein te weigeren, zelfs wanneer men in het bezit is van een geldig toegangsbewijs

De organisator kan gedwongen worden om het programma van het festival te wijzigen. In dit geval blijft het toegangsticket geldig, maar een wijziging in de programmatie is geen reden om een terugbetaling van de organisatie te eisen.

Artikel 6

 • Honden aan de leiband zijn toegelaten op het terrein, uitgezonderd op PioFiesta, in het Staf Versluys Centrum en in de debatten en conferenties.  
 • Professionele geluids- of beeldopnames zijn enkel toegestaan mits persaccreditatie