Access4All

Als prioritaire uitdaging voor ManiFiesta 2022 hebben we aan een plan gewerkt voor de verbetering van de toegankelijkheid van het terrein en dit in samenwerking met gespecialiseerde organisaties. Verschillende grote maatregelen worden uitgewerkt: :

 • De opening voor het publiek van de zone tussen de ingang van de standen en de esplanade, zo kunnen we een toegankelijke link tussen de piste en de esplanade realiseren.
 • De verplaatsing van de trappen tussen de esplanade en de piste naar het midden van de piste zorgt ervoor dat de afstanden korter worden.
 • We leggen een vloer op het gras van de piste zodat zowel mensen als materiaal zich gemakkelijker kunnen verplaatsing op het terrein.
 • De verhoging van de tenten langs de piste zodat ze op dezelfde komen als het gras zelf.
 • Er komt een brug naar de jongenrenzone (buitenbocht piste).
 • We voorzien stewards om mensen die het nodige hebben te begeleiden.
 • De toegang voor de mensen met een beperkte mobiliteit wordt verbeterd.

Om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te vergroten hebben we ons festival doorgelicht en enkele inspanningen gedaan.

Festivalweide

 • We voorzien een brede ingang voor rolstoelgebruikers en hun begeleider.
 • Blindgeleidehonden en assistentehonden worden toegelaten op de festivalweide.
 • Aan de Main Stage wordt een platform opgetrokken waar rolstoelgebruikers, mensen met krukken, mensen met autisme spectrumstoornissen, etc… kunnen plaatsnemen om rustig het podiumgebeuren te kunnen volgen.
 • Het spreekt voor zich dat dit podium enkel voorbehouden is voor personen met een handicap. Wees hoffelijk. Per persoon mag er één begeleider mee op het platform.
 • Als het te druk wordt op het platform zal sfeerbeheer en/of assistenten de begeleiders vragen om het platform te verlaten.
 • Aan elke toiletgelegenheid en het platform voor rolstoelgebruikers zal een aangepast toilet worden voorzien.
 • Er is de mogelijkheid om gebruik te maken van CM1 toestellen voor slechthorende personen. Dit dient vooraf via mail te worden aangevraagd.
 • Tijdens het centraal moment zal er ondertiteling voorzien worden in het Frans én het Nederlands.

Parking

 • Er wordt een Kiss and Ride zone voorzien aan de ingang.
 • Voor personen met een handicap wordt er parking voorzien dichtbij de ingang van het festival. Deze voorbehouden parking is enkel toegankelijk op het vertonen van een geldig blauwe parkeerkaart voor mensen met een beperking en na voorafgaande aanvraag. Laat ons via mail weten als je van deze voorziening wenst gebruik te maken. Zo kunnen we inschatten hoeveel plaatsen we moeten voorzien.

Contact & aanmelden

Wens je gebruik te maken van bepaalde faciliteiten: parking, CM1 apparaat, … Of heb je andere vragen? Stuur dan gerust een mailtje naar info@manifiesta.be