Ward Peeters

Ward Peeters is Doctor in de Taalkunde en werkt als onderzoekscoördinator bij het IMPACTLAB, een interuniversitair kenniscentrum verbonden aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit Leiden (Nederland). Ward is ook gastprofessor aan Kanda University of International Studies (Japan), waar hij onderzoek doet naar de invloed van technologie in het vreemdetalenonderwijs. 

Neemt deel aan:

Wegwijs in je hoofd: het leren van een nieuwe taal (NL)

Wetenschap
Zaterdag
12.00