Roland Lahaye

Roland Lahaye is algemeen secretaris van CSC-Onderwijs. In de eerste helft van 2022 heeft de CSC-Onderwijs, in een historisch gemeenschappelijk front met alle vakbondsactoren in het onderwijs (leraren, maar ook ander personeel in de sector), een strijd geleid die uitmondde in drie stakingsdagen.

Dankzij deze beweging werden de ministeriële plannen voor de evaluatie van de leraren bevroren en beloften op tafel gelegd om toezicht te verkrijgen en de verslechterende arbeidsvoorwaarden aan te pakken. Een voortzetting van de beweging is aangekondigd voor het tweede semester.