Olivier Remy

Olivier Remy is de sectorverantwoordelijke voor de ouderenzorg van de christelijke vakbond ACV Puls.

Remy is van opleiding socioloog en geldt als een expert wanneer het gaat over de toenemende commercialisering van onze ouderenzorg.”

Neemt deel aan:

Bezorgd over onze ouderenzorg

Debat
Zaterdag
11.30