Nabretta Hardin

Nabretta Hardin is een van de jonge leidsters van de pas opgerichte vakbond Starbucks Workers United.

Ze organiseerde haar collega’s van Starbucks in Memphis en begon eisen te stellen rond gezondheid, veiligheid en lonen. In februari werd ze ontslagen omwille van haar vakbondsactiviteiten. Het lukte haar alsnog om de vakbond binnen te krijgen in haar voormalige koffieshop.

Ze zit nu in de campagneleiding en werkt aan de uitbreiding van de vakbond naar alle Starbucksvestigingen in de VS. Nabretta is de fiere dochter van twee vakbondsouders en de kleindochter van een mensenrechtenactivist die samen betoogde met Martin Luther King Jr.

Neemt deel aan:

Vrouwen in actie voor hogere lonen, betere arbeidsomstandigheden én vrouwenrechten

Debat
Zondag
16.00

Studio Solidair: ontmoeting met de nieuwe generatie van syndicalisten uit de VS

Studio Solidair
Zaterdag
11.30