Mariam Dhawale

Mariam Dhawale (India) is secretaris-generaal van AIDWA*, een democratische vrouwenbeweging met 10 miljoen leden. Ze is een sleutelfiguur in de sociale beweging in India van het voorbije jaar en, gezien het enorme aantal leden, misschien wel in de hele sociale geschiedenis van het land.

* De All India Democratic Women’s Association is een nationale organisatie met ongeveer 10 miljoen leden in 23 deelstaten. Het is een seculiere democratische organisatie, waarvan vrouwen van om het even welke kaste, godsdienst of taal lid kunnen zijn. Ze vecht tegen het patriarchaat en het kapitalisme. De meeste leden zijn arme vrouwen uit de werkende klasse. Ze werken rond thema’s uit het dagelijkse leven van vrouwen – gezondheid, water, voedsel, geweld, … – en rond beleidsvorming.

Neemt deel aan:

Tien miljoen vrouwen op de barricades: feminisme in India

Lava-sessies
Zaterdag
12.00

Maartje De Vries in gesprek met Mariam Dhawale

Debat
Zaterdag
18.00