Islah Jad

Islah Jad (1951) is professor Gender en Ontwikkeling aan de Birzeit-universiteit en leidt er het Instituut voor Vrouwenstudies. Ze is een prominente activiste in de Palestijnse vrouwenbeweging en publiceerde in 2018 het boek ‘Palestinian Women’s Activism: Nationalism, Secularism, Islamism’. Daarin bestudeert ze de rol van Palestijnse vrouwen in de Palestijnse vrijheidsstrijd. Jad zetelt ook in de raad van bestuur van de Palestijnse ngo Bisan, een van de zes Palestijnse organisaties die in 2021 door Israël gebrandmerkt werd als terreurorganisatie.

Neemt deel aan:

Palestina: Leven en verzet onder apartheid: Ahed Tamimi, Islah Jad en Fiona Ben Chekroun

Debat
Zaterdag