Freek Louckx

Freek Louckx is professor in de rechten aan de Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel, waar hij doceert over sociale grondrechten, socialezekerheidsrecht en de juridische organisatie van de gezondheidszorg. Hij is ook voorzitter van het Instituut voor Samenwerking tussen Universiteit en Arbeidersbeweging (ISUA).

Neemt deel aan:

Op welk beleidsniveau wordt onze gezondheidszorg het best geregeld? (NL)

Wetenschap
Zaterdag
11.00