Florence Vierendeel

Florence Vierendeel werkt als onderzoekster en doet de politieke communicatie voor de Femmes Prévoyantes Socialistes (FOD). Zij behandelt grote maatschappelijke en feministische vraagstukken met een transversale visie en strijdt dagelijks tegen alle vormen van ongelijkheid. Meer bepaald schrijft Florence analyses en studies en voert ze projecten en activiteiten uit rond diverse politieke thema’s (verkiezingen, democratie, burgerparticipatie, opkomst van extreem-rechts, enz.) maar ook rond de deconstructie van genderstereotypen, geweld tegen vrouwen, convergentie van strijdpunten (sociale rechtvaardigheid, fiscaliteit, klimaat), LGBTQIA+-kwesties, enz.

Neemt deel aan:

Feminisme en vrouwenrechten, een doorn in het oog van extreem rechts

Debat
Zondag
11.00