Esther Lynch

Esther Lynch werd tijdens het Congres van Wenen in mei 2019 verkozen tot plaatsvervangend secretaris-generaal van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV), na er vier jaar confederaal secretaris te zijn geweest. Zij heeft uitgebreide vakbondservaring op Iers, Europees en internationaal niveau, beginnend met haar verkiezing tot shop steward in de jaren tachtig.

Voor ze bij het EVV kwam, werkte ze rond wetgeving en sociale zaken bij het Iers congres van vakbonden (ICTU), waar ze deelnam aan de onderhandelingen voor afspraken tussen Ierlands sociale partners. Esther is als plaatsvervangend secretaris-generaal onder meer verantwoordelijk voor het sociaal overleg, collectieve onderhandelingen en loonbeleid, vakbondsrechten, gendergelijkheid en Brexit.