Chris Mitchell

Chris Mitchell (UK) is een vakbondsleider van GMB in Glasgow, Schotland. Chris strijdt voor loonsverhogingen voor vuilnismannen en meer investeringen in openbare diensten. Hij laat de stem van de werkende klasse luid en duidelijk horen. GMB is een vakbond die actief is in bijna alle industriële sectoren, detailhandel, zorg en openbare diensten. De vakbond heeft meer dan 600.000 leden en werd mede opgericht door Eleanore Marx.