Vakbonden: een onmisbare kracht in de strijd tegen het racisme

Rond 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, voeren antiracismeorganisaties, vakbonden en jongeren steevast actie om het racisme terug te dringen, op straat en op de werkvloer. Maar ook de rest van het jaar komt deze strijd alsmaar meer op de voorgrond te staan, zeker in een context waarin extreemrechts oprukt.

De vakbonden zijn een onmisbare kracht in de strijd tegen het racisme. Vakbondsverantwoordelijken gaan in gesprek met elkaar en met vertegenwoordigers van het nationale Platform 21/03 over het belang van de strijd tegen racisme vandaag, over de plaats van antiracisme in de vakbond, over concrete strijdervaringen en de belangrijkste uitdagingen voor de nabije toekomst

In samenwerking met: