Tentoonstelling “Oorlogspropaganda weerstaan!”

In vele studies, publicaties, tentoonstellingen en documentaires over de militaire geschiedenis wordt zelden ingegaan op de houding van de publieke opinie ten opzichte van de oorlog of op de argumenten die gebruikt worden om de oorlog te winnen.

De tentoonstelling “Oorlogspropaganda weerstaan!” gaat dieper in op de drijfveren waarop de propaganda steunt, op basis van werkelijke of verzonnen gebeurtenissen (waarbij we de (on)juistheid van de uitspraken in het midden laten en zeker geen partij kiezen.

Deze tentoonstelling onderzoekt de methoden en processen van de oorlogspropaganda vanaf 14-18 tot de hedendaagse tijd om de onverantwoordelijkheid en de herhaling van de mechanismen en de argumenten doorheen de tijd bloot te leggen. De tentoonstelling is opgebouwd rond de principes, die door Anne Morelli (ULB) worden beschreven in haar boek “Elementaire principes van oorlogspropaganda” dat in het Nederlands verscheen bij Uitgeverij EPO.

De tentoonstelling gaat eveneens in op de tegenstanders van de oorlog, waarbij niet alleen duidelijk wordt dat het moeilijk is om tegenargumenten tegen de oorlogspropaganda te ontwikkelen, maar ook dat de weerstand tegen de oorlog of de weigering om deel te nemen niet zonder risico zijn.

De kennis van de mechanismen van de oorlogspropaganda zou ons moeten helpen om een kritische blik te werpen op wat we elke dag zien en horen, meer bepaald in de media.

In samenwerking met: