Studio Solidair: Linkse antwoorden in crisistijden

We maken verschillende crises tegelijk mee vandaag: koopkracht, energie, klimaat, de toekomst ban België…

Welke antwoorden schuift links naar voor? Hoe kijkt links naar de toekomst?

Een boeiend debat tussen twee Kamerfractieleidsters, Melissa Depraetere (Vooruit) en Sofie Merckx (PVDA).

Deelnemers