Op welk beleidsniveau wordt onze gezondheidszorg het best geregeld? (NL)

Op welk beleidsniveau wordt onze gezondheidszorg het best geregeld?

Sinds de coronacrisis houdt die vraag niet enkel politici, maar ook burgers bezig. Sommigen pleiten ervoor de gezondheidszorg te splitsen tussen Vlaanderen en Wallonië. Anderen bepleiten een sterke rol voor de federale overheid. Maar waar staan we nu eigenlijk met die bevoegdheidsverdeling? En waarmee moeten we rekening houden in het debat daarover?

Freek Louckx maakt je wegwijs in dit thema, dat hoog op de prioriteitenlijst staat bij de aangekondigde zevende staatshervorming.

Deelnemers