In het hart van de loonstrijd

De strijd voor echte loonsverhogingen gaat verder in het najaar. De vakbonden voorspellen een hete herfst. Ze willen beletten dat loonsverhogingen geblokkeerd worden op… 0%.
Maar hoe kunnen we deze strijd winnen?

Gesprek met :

  • Irvin Jim, algemeen secretaris van NUMSA, de Zuid-Afrikaanse vakbond van metaalarbeiders. Ze zijn er onlangs in geslaagd een loonsverhoging van 18% te bekomen.
  • Petra Bolster-Damen, is Internationaal Secretaris FNV en lid van het Dagelijks Bestuur van FNV sinds vorig jaar. Daarvoor was ze nationaal secretaris voor de metaalsector. Als verantwoordelijke van de metallos leidde ze maandenlange stakingen voor hogere lonen.
  • Thierry Bodson, voorzitter van het ABVV, zal de standpunten en visie van de vakbonden over de loonstrijd in België geven.
  • Benjamin Pestieau, loonspecialist bij de PVDA, zal spreken over het belang van de politieke en ideologische strijd tussen arbeid en kapitaal in de strijd voor hogere lonen.
  • Moderatie door Anna Milojkowic, student ‘Langues et lettres modernes’ aan de ULB en actief bij de studentenbeweging Comac.