Hoe kan een wetenschappelijke consensus worden bereikt in de gezondheidszorg? (FR) – Geannuleerd

Het concept “One Health” is gebaseerd op de erkenning van de onderlinge verbondenheid van de gezondheid van mens en dier en de toestand van het ecosysteem. Het is een leidend beginsel geworden in nationale en internationale volksgezondheidsorganisaties. Het stelt ons met name in staat de oorzaken van het ontstaan van epidemieën te begrijpen en daarop in te spelen.

Om een op preventie gebaseerd volksgezondheidsbeleid te kunnen voeren, moet men echter in staat zijn een consensus te bereiken over wat waar is. Deze consensus wordt nu bereikt door de “evidence-based medicine”-benadering.

Eric Muraille komt ons de basis van One Health uitleggen.

Deelnemers