Geen jobs op een dode planeet: de klimaatstrijd en de rol van de vakbond

We willen het misschien niet altijd zien maar het wordt steeds moeilijker te ontkennen: de aarde warmt op, met alle gevolgen van dien.

Sommige van die gevolgen zijn subtiel en indirect, andere overduidelijk en beïnvloeden al de levens van duizenden mensen. Op economisch vlak zien we dat de groeiende noodzaak van strengere milieunormen een bijzonder grote impact heeft en zal hebben op onze samenleving, en in het bijzonder op de sectoren die op dit moment het meest vervuilen. Om de nodige maatregelen door te voeren, zal er een draagvlak nodig zijn waarin de vakbonden een belangrijke rol zullen moeten spelen.

Werknemers kennen hun werkplek vaak als geen ander. Hoe kunnen we hen engageren om mee te stappen in het klimaatverhaal? Bereikt dit duurzaamheidsbewustzijn ook de werkvloer? Is klimaat en milieu voor de gewone werknemer een ver-van-mijn-bedshow wanneer ze aan het werk zijn? En kan je op je bedrijf überhaupt veranderingen teweegbrengen of ligt die verantwoordelijkheid bij de werkgever?

Tijdens deze gedachtewisseling kijken we hoe klimaat en milieu een syndicale tak krijgen.

Deelnemers:

Tine Hens, auteur, historica en journaliste voor o.a. MO* en Knack. Hens focust zich voornamelijk op de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Ze schreef ook twee boeken rond deze thema’s: Het Klein Verzet (2015) en Het is allemaal de schuld van de Chinezen (2021).

Fien Vandamme, werkt voor het ACV als stafmedewerker milieu/klimaat op de dienst onderneming.

Piet Dossche, werkt als laborant bij chemiebedrijf Eastman en heeft zich als militant bij het ACV toegelegd op het milieuvraagstuk binnen zijn bedrijf.

Moderator:

Sofie Van Der Vreken, jongerenverantwoordelijke ACV PULS