Epidemie van zieken: bij wie ligt de schuld?

In België zijn er meer dan een half miljoen langdurig zieken … Een recordaantal dat nog nooit werd bereikt … Hoe komt dat? Wat zijn de ziekten die rechtstreeks worden veroorzaakt door het werk en hoe ze te voorkomen (tendinitis, burn-out, rugpijn, …)?

We zoomen nader in op de arbeidsvoorwaarden die de jongste twintig jaar alleen maar zijn verslechterd : meer flexibiliteit, precaire contracten, de lonen die geblokkeerd zijn … Wat is het verband tussen die evolutie van de arbeidsmarkt en onze gezondheid? Wij gaan ook in op de hefbomen en de strijdpunten voor de werkende klasse om onze gezondheid te verdedigen.

We bespreken de situatie met Elisa Munoz Gomez (GVHV), Catherine Mathy (ABVV) en Elise Derroitte (Christelijke Mutualiteit). Wij verwelkomen Ana Vracar, coördinatrice van het programma ‘Organization for Workers’ Initiative and Democratization’ en lid van ‘People’s health movement ‘ in Kroatië en Kitty Jong, vice president van FNV.

In samenwerking met: