Chris Mitchell: Welke link is er tussen de strijd van arbeiders en die van het klimaat?

Tijdens COP26 in november 2021 staakten de vuilnisophalers van Glasgow met de vakbond GMB om hogere lonen en meer investeringen in openbare diensten te eisen. Chris Mitchell, vakbondsleider van GMB, zal spreken over deze strijd, die plaatsvond tijdens de Wereldklimaattop in Glasgow.

Wat zijn de verbanden tussen klimaatrechtvaardigheid en sociale rechtvaardigheid? Hoe kruisen de arbeidersstrijd en de klimaatstrijd elkaar? En wat is de plaats van de jeugd in deze strijd?