Buitenluchtverontreiniging en opwarming van de aarde: Wat is het effect ervan op de gezondheid? Wat kunnen we eraan doen? – Geannuleerd

Verhaal van een huisarts: hoe milieugeneeskunde onder de aandacht brengen? Burgerbewegingen en burgerwetenschap hebben aangetoond dat het door SAMEN te werken (burgers, wetenschappers, politici, economen…) economisch en kwalitatief voordelig is om de luchtverontreiniging en de opwarming van de aarde te bestrijden.